Tekniska rapporter · SEK Teknisk Rapport 15, utg 2:2021

Avancerad styrning av nätansluten utomhusbelysning (ASNU) - API-specifikation


Läs mer på

https://www.sis.se/produkter/elektroteknik-24c2329a/belysningsmateriel/installationssystem-for-belysning/sek-teknisk-rapport-15-utg-22021/