Fabrikatsoberoende system för närvarostyrning.


Rätt ljus vid rätt tillfälle utan att ge avkall på trygg belysning och spar minst 40% energi.


ASNU-standarden är framtagen på initiativ av kommuner i Sverige samt Trafikverket.