Hur fungerar ASNU

Systemet kallas ASNU vilket står för Avancerad Styrning av Nätansluten Utomhusbelysning.


Varje stolpe utrustas med en ASNU-styrenhet, ASNU enheten styr armaturer med DALI-drivdon och har inbyggd närvarosensor radiokommunikation och GPS-modul. Vid detektion tänder alla ASNU-noder (armaturer) inom ett visst avstånd (t.ex. 80 m) upp från en lågnivå (t.ex. 30%) till en högnivå (t.ex. 100%) under 1 minut eller så länge det är rörelse. När det inte längre finns någon rörelse i området återgår armaturerna till sin lågnivå. Konceptet är utformat för att fungera lokalt utan behov av ett överordnat system.                                                                            

     

ASNU

Fabrikatsoberoende system för närvarostyrning
Rätt ljus vid rätt tillfälle utan att ge avkall på trygg belysning och spar 40% energi*


Höga elpriser och framtida miljömål sätter fokus på nya energieffektiva lösningar, lösningar som ger samma nytta men med mindre behov av energi. På uppdrag från sex kommuner och Trafikverket har tre belysningsleverantörer tillsammans tagit fram ett fabrikatsoberoende system för närvarostyrning. Produkterna kan enkelt implementeras i stor skala och därmed bidra till en mer hållbar utveckling för vår planet. Närvarostyrd utomhusbelysning minskar dessutom det man brukar kalla ljusföroreningar som kan
vara ett stort problem för olika nattaktiva djur.


*hur mycket energi man sparar beror på typ av applikation och plats, i vissa miljöer kan man uppnå en besparing på upp till 80%.